Türkiye Cumhuriyeti

Niamey Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

BÜYÜKELÇİ HÜSEYİN ÖZDEMİR'İN ÖZGEÇMİŞİ

Doğum Yeri ve Yılı        : Gaziantep - 15.08.1966

Medeni Durumu              : Evli - 2 Çocuklu

Üniversite                         : Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Kamu Yönetimi, 1988

Bildiği Yabancı Diller    : İngilizce, Fransızca, İspanyolca

 

BULUNDUĞU MEMURİYETLER :

Personel Dairesi Başkanlığı - Aday Meslek Memuru 1990-1991

Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı - Aday Meslek Memuru 1991-1992

Askerlik Hizmeti 1992-1993

Silahsızlanma Dairesi - Aday Meslek Memuru, Ataşe 1993

Gümülcine Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos 1993-1995

Varşova Büyükelçiliği - Üçüncü Katip, İkinci Katip 1995-1999

Roma Büyükelçiliği - İkinci Katip (NATO Savunma Koleji) 1999-2000

Avrupa Birliği Daire Başkanlığı - İkinci Katip, Başkatip 2000-2001

Lüksemburg Büyükelçiliği - Başkatip, Müsteşar 2001-2005

Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı - Şube Müdürü, Daire Başkanı 2005-2007

Tiflis Büyükelçiliği - Müsteşar 2007-2009

Selanik Başkonsolosluğu - Başkonsolos 2009-2011

Protokol Daire Başkanlığı - Daire Başkanı 2011-2014

T.C. Niamey Büyükelçisi - 15.11.2014 tarihinden itibaren